ทีมงานของเรา

ณัฏฐ์ชยธร วรัญชิตอัคริมา

หุ้นส่วนผู้จัดการ และที่ปรึกษา

ทิพย์ปาลิดา วรัญชิตอัคริมา

กรรมการผู้จัดการ และนักบัญชี

สุเทพ นุ่มสวน

Foreigner Service

ลัดดา เกษหอม

วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน จดจัดตั้งบริษัท

อธิปพงษ์ โพธิ์งาม

การเงิน และไอที

ศุชัญญา จั่นเพชร

หัวหน้าบัญชี

ยาตรา สระสม

นักบัญชี

รพีพร เครือแขก

นักบัญชี

พัชรี ช่วยพิชัย

นักบัญชี

บุรพร นิ่มกูล

นักบัญชี

สิริวิมล ชาวนา

นักบัญชี

ธัญญลักษณ์ ชูแก้ว

นักบัญชี

อุษา วรโชติ

ธุรการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

โทรศัพท์/แฟกซ์

+66 (0) 32 513 153
+66 (0) 85 1637898

ที่อยู่อีเมล

info@tuk-accounting.com

ที่ตั้งบริษัท

164/9-10 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

Copyright © 2021 Tuk Hua Hin Accounting and Law Co., Ltd.. All rights reserved.
Call Now ButtonCall Us Today