ด้านใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

จัดเตรียมเอกสารและนำยื่นขอใบอนุญาตของธุรกิจ

  • ใบอนุญาตอาหาร
  • ใบอนุญาตเครี่องดื่ม บุหรี่ ยาสูบ เหล้าไทย เหล้านอก

  • ใบอนุญาตห้องพัก รายวัน รายเดือน

  • ใบอนุญาตโรงแรม รีสอร์ท

  • ใบอนุญาตท่องเที่ยว

  • ใบอนุญาตลิขสิทธิ์ เพลง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

โทรศัพท์/แฟกซ์

+66 (0) 32 513 153
+66 (0) 62 8264224

ที่อยู่อีเมล

info@tuk-accounting.com

ที่ตั้งบริษัท

4/85 (ติดกับเพลินวาน) ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Copyright © 2024 Tuk Hua Hin Accounting and Law Co., Ltd.. All rights reserved.
Call Us Today