ด้านวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
ของชาวต่างชาติ

จัดเตรียมเอกสารและนำยื่นขอวีซ่าในประเทศไทย ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

 • วีซ่าภรรยาไทย
 • วีซ่าอุปการะบุตรไทย
 • วีซ่าบั้นปลายชีวิต
 • วีซ่าติดตามครอบครัว
 • วีซ่าธุรกิจ
 • บริการจัดเตรียมเอกสารและนำยื่นในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • วีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าธุรกิจ
 • วีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าติดตามครอบครัว หรือวีซ่าบั้นปลายชีวิต 

 • บริการจัดเตรียมเอกสารในการขอหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย

 • บริการจัดเตรียมเอกสารในการขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย

จัดเตรียมและนำยื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด

 • บริการขอใบอนุญาตทำงานครั้งแรกให้กับชาวต่างชาติ

 • บริการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน

 • บริการแจ้งเข้า – ออกจากการทำงาน และคืนใบอนุญาตทำงาน

 • บริการต่อใบอนุญาตเมื่อครบปี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

โทรศัพท์/แฟกซ์

+66 (0) 32 513 153
+66 (0) 62 8264224

ที่อยู่อีเมล

info@tuk-accounting.com

ที่ตั้งบริษัท

4/85 (ติดกับเพลินวาน) ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Copyright © 2024 Tuk Hua Hin Accounting and Law Co., Ltd.. All rights reserved.
Call Now ButtonCall Us Today