ด้านจดจัดตั้งบริษัท

ด้านจดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และจดทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา

จัดเตรียมเอกสารและบริการนำยื่นขอจดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์จังหวัด

  • จองชื่อนิติบุคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา

  • จัดทำแบบฟอร์มในการจดจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • ตรายางของบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

จัดเตรียมเอกสารและบริการนำยื่นขอจดรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

  • กรรมการ เข้า – ออก, อำนาจของผู้ลงนาม, เพิ่มทุน – ลดทุน, ชื่อบริษัท ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • ตรายาง, วัตถุประสงค์, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

จดเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

โทรศัพท์/แฟกซ์

+66 (0) 32 513 153
+66 (0) 62 8264224

ที่อยู่อีเมล

info@tuk-accounting.com

ที่ตั้งบริษัท

4/85 (ติดกับเพลินวาน) ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Copyright © 2024 Tuk Hua Hin Accounting and Law Co., Ltd.. All rights reserved.
Call Us Today