บริษัทที่คุณวางใจ

Tuk

2004

ก่อตั้งบริษัท

17

ประสบการณ์

12

พนักงาน

500+

ลูกค้าปัจจุบัน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ตุ๊ก หัวหินการบัญชีและกฏหมาย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0775547003054 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 4/85 (ติดกับเพลินวาน) ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

บริษัท ตุ๊ก หัวหินการบัญชีและกฏหมาย จำกัด ให้บริการทางด้านรับทำบัญชี ปิดงบการเงินประจำปี รวมถึงรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา รับจัดทำ วีซ่า และใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาทำงานในประเทศไทย

บริษัท ตุ๊ก หัวหินการบัญชีและกฏหมาย จำกัด มีทีมงานบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์ และทีมงานของบริษัท ตุ๊ก หัวหินการบัญชีและกฏหมาย จำกัด เป็นผู้ทำบัญชี (CPD) ทีมีคุณภาพและประสบการณ์ในการทำงาน 12 คน

บริษัท ตุ๊ก หัวหินการบัญชีและกฏหมาย จำกัด เป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์ เป็นบริษัทที่มีการทำงานเป็นระบบ มีความซื่อสัตย์ มีความน่าเชื่อถือ และให้ความสำคัญในการบริการให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก บริษัทมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษี วางแผนทางด้านภาษีอากร และมีบริการรับ-ส่ง เอกสารให้กับลูกค้าทุกเดือน และมีบริการนำยื่นภาษีต่างๆ ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากสรรพากร และหน่วยงานราชการทุกเดือน

บริการ

ด้านบัญชี

รับทำบัญชี ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี และ ภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสารพื้นฐานเพื่อนำมาบันทึกบัญชี และวิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี รายได้ และ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกฏหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด การบันทึกบัญชีตามมาตราฐานบัญชี,...

ด้านวีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน ของชาวต่างชาติ

จัดเตรียมเอกสารและนำยื่นขอวีซ่าในประเทศไทย ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.), วีซ่าภรรยาไทย,วีซ่าอุปการะบุตรไทย ,วีซ่าบั้นปลายชีวิต,วีซ่าติดตามครอบครัว, วีซ่าธุรกิจ, บริการจัดเตรียมเอกสารและนำยื่นในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา, วีซ่าท่องเที่ยว เป็น วีซ่าธุรกิจ,...

ด้านใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

จัดเตรียมเอกสารและนำยื่นขอใบอนุญาตของธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตอาหาร,ใบอนุญาตเครี่องดื่ม บุหรี่ ยาสูบ เหล้าไทย เหล้านอก,ใบอนุญาตห้องพัก รายวัน รายเดือน,ใบอนุญาตโรงแรม รีสอร์ท ใบอนุญาตท่องเที่ยว,ใบอนุญาตลิขสิทธิ์ เพลง,...

ด้านจดจัดตั้งบริษัท

ด้านจดจัดตั้งบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด และจดทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา จัดเตรียมเอกสารและบริการนำยื่นขอจดจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์จังหวัด, จองชื่อนิติบุคล , ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา, จัดทำแบบฟอร์มในการจดจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด,...

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

โทรศัพท์/แฟกซ์

+66 (0) 32 513 153
+66 (0) 62 8264224

ที่อยู่อีเมล

info@tuk-accounting.com

ที่ตั้งบริษัท

4/85 (ติดกับเพลินวาน) ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Copyright © 2024 Tuk Hua Hin Accounting and Law Co., Ltd.. All rights reserved.
Call Us Today