บริการ

ด้านบัญชี

รับทำบัญชี ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี และ ภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสารพื้นฐานเพื่อนำมาบันทึกบัญชี และวิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี รายได้ และ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกฏหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด การบันทึกบัญชีตามมาตราฐานบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป(Express Program) ที่สรรพากรรับรอง,...

ด้านวีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน ของชาวต่างชาติ

จัดเตรียมเอกสารและนำยื่นขอวีซ่าในประเทศไทย ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.), วีซ่าภรรยาไทย,วีซ่าอุปการะบุตรไทย ,วีซ่าบั้นปลายชีวิต,วีซ่าติดตามครอบครัว, วีซ่าธุรกิจ, บริการจัดเตรียมเอกสารและนำยื่นในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา, วีซ่าท่องเที่ยว เป็น วีซ่าธุรกิจ,...

ด้านใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

จัดเตรียมเอกสารและนำยื่นขอใบอนุญาตของธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตอาหาร,ใบอนุญาตเครี่องดื่ม บุหรี่ ยาสูบ เหล้าไทย เหล้านอก,ใบอนุญาตห้องพัก รายวัน รายเดือน,ใบอนุญาตโรงแรม รีสอร์ท ใบอนุญาตท่องเที่ยว,ใบอนุญาตลิขสิทธิ์ เพลง,...

ด้านจดจัดตั้งบริษัท

ด้านจดจัดตั้งบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด และจดทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา จัดเตรียมเอกสารและบริการนำยื่นขอจดจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์จังหวัด, จองชื่อนิติบุคล , ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา, จัดทำแบบฟอร์มในการจดจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด,...

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

โทรศัพท์/แฟกซ์

+66 (0) 32 513 153
+66 (0) 62 8264224

ที่อยู่อีเมล

info@tuk-accounting.com

ที่ตั้งบริษัท

4/85 (ติดกับเพลินวาน) ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Copyright © 2024 Tuk Hua Hin Accounting and Law Co., Ltd.. All rights reserved.
Call Us Today